Late Padam Bahadur Khamyahang Jimi

/Late Padam Bahadur Khamyahang Jimi/