किरात याक्खा छुम्मा महिला समिति (युके) – (स्थापना 6 Jan 2017)

/किरात याक्खा छुम्मा महिला समिति (युके) – (स्थापना 6 Jan 2017)
किरात याक्खा छुम्मा महिला समिति (युके) – (स्थापना 6 Jan 2017)2018-08-13T16:12:54+01:00
श्रीमती बसुन्धरा याक्खा राई
श्रीमती बसुन्धरा याक्खा राई अध्य्क्ष
श्रीमती मंजु जिमी
श्रीमती मंजु जिमी उपाध्य्क्ष
 श्रीमती ललिता मादेन खाखिम
श्रीमती ललिता मादेन खाखिम सचिब
श्रीमती जित कुमारी याक्खा
श्रीमती जित कुमारी याक्खा कोसाध्य्क्ष
श्रीमती बिस्नु देवान
श्रीमती बिस्नु देवान सदस्य
श्रीमती बिना जिमी
श्रीमती बिना जिमीसदस्य
श्रीमती निरु याक्खा देवान
श्रीमती निरु याक्खा देवान सदस्य
श्रीमती रिना पम्फु
श्रीमती रिना पम्फु सदस्य
श्रीमती निलम याक्खा देवान
श्रीमती निलम याक्खा देवान सदस्य
श्रीमती कविता राई याक्खा
श्रीमती कविता राई याक्खासदस्य
श्रीमती रेवान्ति देवान
श्रीमती रेवान्ति देवानसदस्य

सल्लाहकार हरु

श्रीमती दीप्ता लिम्बु देवान
श्रीमती दीप्ता लिम्बु देवान
श्रीमती यामकुमारी कोङ्ग्रेन
श्रीमती यामकुमारी कोङ्ग्रेन